HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Melding sloop/asbest  |  Veehouderij W. Mouw, Veenweg 185

Veehouderij W. Mouw, Veenweg 185

Dit item is verlopen op 13-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het verwijderen van asbest uit agrarische bedrijfsgebouwen.

Publicatiedatum: 02-01-2019
Soort bekendmaking: Meldingen
Bekendmaking heeft betrekking op: 3852PN