HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning, aanvraag  |  Van Asch van Wijklaan ongenummerd (kadastraal perceel sectie I nummer 5942)

Van Asch van Wijklaan ongenummerd (kadastraal perceel sectie I nummer 5942)

Dit item is verlopen op 27-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het kappen van drie beuken.

Publicatiedatum: 16-10-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

U kunt de aanvragen inzien bij de afdeling Publiekszaken. Maak hiervoor een afspraak via www.ermelo.nl/afspraak of bel (0341) 56 73 21.

Bekendmaking heeft betrekking op: 3853KS