HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Overig  |  Uddelermeerweg en Jonkheer dr. C.J. Sandbergweg

Uddelermeerweg en Jonkheer dr. C.J. Sandbergweg

Dit item is verlopen op 02-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

afgegeven voor de Nacht Om de Lange Jan op zaterdag 9 november 2019, over de Uddelermeerweg en Jonkheer dr. C.J. Sandbergweg.

Publicatiedatum: 21-08-2019
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.afgegeven voor de Nacht Om de Lange Jan op zaterdag 9 november 2019, over de Uddelermeerweg en Jonkheer dr. C.J. Sandbergweg te Ermelo 

Verzenddatum: 16-08-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3852NT, 3852NS, 3852PV, 3852PT
Einde bezwaartermijn: 27-09-2019