HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Overig  |  Toegekende straatnaam 'Hof van Ot'

Toegekende straatnaam 'Hof van Ot'

Dit item is verlopen op 26-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Het College van Burgemeester en Wethouders van Ermelo maakt bekend dat op de voormalige locatie van BP Keukens de huidige straatnaam herzien wordt. “Hof van Ot” is de nieuwe naam die toegekend is. De 11 nieuwe woningen krijgen de huisnummers 1 tot en met 11.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer Ing. D. Karssen, via telefoonnummer (085) 110 82 47.

Publicatiedatum: 15-05-2019
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen zes weken na publicatie van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen bij ons college. Hierbij merken wij op, dat het indienen van een bezwaarschrift ingevolge de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit de werking daarvan
niet schorst. Hiertoe kunt u een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland. Voor de goede orde wijzen wij erop, dat het voor de ontvankelijkheid van een schorsingsverzoek noodzakelijk is, dat een bezwaarschrift als bovenbedoeld is ingediend.

Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo