HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Mededeling  |  Telgterweg 238

Telgterweg 238

Dit item is verlopen op 19-12-2018.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

een verzoek vooroverleg aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning en schuur, is in behandeling.

Publicatiedatum: 07-11-2018
Soort bekendmaking: Mededelingen
Bekendmaking heeft betrekking op: 3853NS