HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Overig  |  Straatnamen woningbouwontwikkeling De Driesprong

Straatnamen woningbouwontwikkeling De Driesprong

Dit item is verlopen op 20-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Het College van Burgemeester en Wethouders van Ermelo maakt bekend dat straatnamen zijn toegekend aan de nieuwe straten die ontstaan als gevolg van de woningbouwontwikkeling De Driesprong. De doorgaande noord-zuidverbinding krijgt de naam Driesprong. De drie doodlopende straten krijgen de namen Nokpan, Dakpan en Kruispan. Deze namen refereren aan de oude pannenfabriek die in het verleden op deze locatie heeft gestaan. De straat die in het verlengde van de bestaande Van Emsthof wordt aangelegd krijgt ook de naam Van Emsthof.

Voor nadere informatie kunt u contact op nemen met de heer Ing. D. Karssen, via telefoonnummer (085) 11 08 247.

Publicatiedatum: 09-01-2019
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen zes weken na publicatie van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen bij ons college. Hierbij merken wij op, dat het indienen van een bezwaarschrift ingevolge de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit de werking daarvan niet schorst. Hiertoe kunt u een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland. Voor de goede orde wijzen wij erop, dat het voor de ontvankelijkheid van een schorsingsverzoek noodzakelijk is, dat een bezwaarschrift als bovenbedoeld is ingediend.

Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo