HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Overig  |  Straatnaam, naamgeving openbare ruimte

Straatnaam, naamgeving openbare ruimte

Dit item is verlopen op 03-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat - ten behoeve van de realisatie van een nieuwbouwproject - tussen de Kerklaan en het Postlaantje de nieuwe naam “Wegwijzer” is toegekend.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Ing. D. Karssen via telefoonnummer (085) 110 82 47.

Publicatiedatum: 20-02-2019
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen zes weken na publicatie van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen bij ons college. Hierbij merken wij op, dat het indienen van een bezwaarschrift ingevolge de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit de werking daarvan niet schorst. Hiertoe kunt u een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland. Voor de goede orde wijzen wij erop, dat het voor de ontvankelijkheid van een schorsingsverzoek noodzakelijk is, dat een bezwaarschrift als bovenbedoeld is ingediend.

Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo