HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Verkeersbesluit  |  Stopverbod Gruttopad

Stopverbod Gruttopad

Dit item is verlopen op 28-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Burgemeester en wethouders zijn van voornemen om een stopverbod in te stellen op het Gruttopad ter hoogte van nummer 10 tot de splitsing met de Spechtstraat. Het conceptbesluit ligt ter inzage. Om dit besluit in te kunnen zien kunt u een afspraak maken met afdeling publiekszaken of het verkeersbesluit raadplegen in de elektronische Staatscourant op www.officielebekendmakingen.nl.

Tot zes weken na datum van publicatie in de elektronische Staatscourant kunnen belanghebbenden hun zienswijze schriftelijk kenbaar maken.

Publicatiedatum: 17-07-2019
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit
Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door een ieder tegen dit ontwerp besluit een zienswijze worden ingediend binnen zes weken na de datum van de bekendmaking van dit ontwerp besluit. Deze zienswijze dient gemotiveerd te zijn en te worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM  ERMELO.