HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning, intrekken aanvraag (op verzoek aanvrager)  |  Steynlaan ongenummerd (nabij nummer 54-64)

Steynlaan ongenummerd (nabij nummer 54-64)

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Voor het kappen van 2 moeraseiken.

Publicatiedatum: 29-07-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851BT