HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning, aanvraag  |  Stationsstraat ongenummerd (nabij nummer 88 en 94)

Stationsstraat ongenummerd (nabij nummer 88 en 94)

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het plaatsen van vitrines ten behoeve van het project ‘Blik op Ermelo’.

Publicatiedatum: 03-06-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

Voor meer informatie over de aanvragen kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken via (0341) 56 73 21.

Bekendmaking heeft betrekking op: 3851NL