HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Terrasvergunning  |  Stationsstraat, diverse café's

Stationsstraat, diverse café's

Dit item is verlopen op 28-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

er is een incidentele terrasvergunning en ontheffing artikel 35 Drank en Horecawet verleend aan Bruijn café, Café Binnen, Café de Hazeburg, Café de Molenaer, Café de Veluwe, Ermeloos Pannenkoekenhuis, Oma's café en Restaurant Kapadokya voor de zomeravondbraderieën op 16, 23, 30 juli en 6, 13, 20 augustus 2019 van 18.00 tot en met 23.30 uur, in de Stationsstraat te Ermelo. Voor dezelfde data en tijdstippen is een incidentele terrasvergunning verleend aan snackbar 't Hoekje.

Publicatiedatum: 17-07-2019
Soort bekendmaking: Terrasvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 05-07-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851NJ, 3851NB
Einde bezwaartermijn: 16-08-2019