HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning, ingetrokken (beslissing op bezwaar)  |  Stationsstraat 22-24 en Molenweg 1

Stationsstraat 22-24 en Molenweg 1

Dit item is verlopen op 27-05-2020.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Bij besluit van 7 april 2020 is het besluit van 22 augustus 2019 (van rechtswege verleende omgevingsvergunning wat betreft het wijzigen van de functie naar horeca en wonen en het verbouwen van de horecaruimte en appartementen op de locatie Stationsstraat 22-24 en Molenweg 1, het intrekken van de huisnummers 22 en 24 3851 NH en Molenweg 1 3851 NS en het toekennen van de huisnummers Stationsstraat 22 3851 NH en Molenweg 1, 3, 5 en 7 3851 NS) ingetrokken. Dit besluit betreft een beslissing op bezwaar.

Publicatiedatum: 15-04-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken, ingaande op de dag na verzending van dit besluit, beroep instellen bij de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd. U kunt de voorzieningenrechter ook verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, als u beroep instelt en onverwijlde spoed is vereist.

Bekendmaking heeft betrekking op: 3851NH, 3851NS