HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning, verleend (heroverweging)  |  Stationsstraat 22-24 en Molenweg 1

Stationsstraat 22-24 en Molenweg 1

Dit item is verlopen op 27-05-2020.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

het wijzigen van de functie naar horeca en wonen, het verbouwen van de horecaruimte en het realiseren van 4 appartementen, het intrekken van de huisnummers Stationsstraat 22 en 24 3851 NH en Molenweg 1 3851 NS en het toekennen van huisnummer Stationsstraat 22 3851 NH en Molenweg 1, 3, 5 en 7. Dit besluit betreft een heroverweging.

Publicatiedatum: 15-04-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken, ingaande op de dag na verzending van dit besluit, beroep instellen bij de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd. U kunt de voorzieningenrechter ook verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, als u beroep instelt en onverwijlde spoed is vereist.

Bekendmaking heeft betrekking op: 3851NH, 3851NS