HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Objectontheffing, verleend  |  Stationsstraat 141

Stationsstraat 141

Dit item is verlopen op 23-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het verlenen van een objectontheffing voor een hoogwerker van 26 augustus tot en met 14 september 2019. De ontheffing geldt gedurende deze periode tussen 8:00 en 16:00 uur.

Publicatiedatum: 11-09-2019
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester , Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 30-08-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851NE
Einde bezwaartermijn: 11-10-2019