HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Ontheffing geluid, verleende  |  Spoorwegovergang Horsterweg en Koning Emmalaan

Spoorwegovergang Horsterweg en Koning Emmalaan

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het uitvoeren van voorbereidende en afrondende werkzaamheden voor het project ‘Bovenbouwvernieuwing Veluwe 2020’ aan het perron in gemeente Ermelo van 21 juni 2020 tot en met 23 juni 2020 van 23:00 tot 07:00 uur,  10 juli 2020 tot en met 13 juli 2020 van 01:00 tot 07:00 uur en 3 augustus 2020 tot en met 4 augustus 2020 van 23:00 tot 07:00 uur.

Publicatiedatum: 05-02-2020
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 30-01-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851NG
Einde bezwaartermijn: 12-03-2020