HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning, intrekken aanvraag (op verzoek aanvrager)  |  Smutslaan tegenover huisnummers 76 t/m 88

Smutslaan tegenover huisnummers 76 t/m 88

Dit item is verlopen op 06-03-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het vervangen van een speeltoestel.

Publicatiedatum: 23-01-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851ZB