HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Evenementenvergunning, verleend  |  Sinterklaasintocht

Sinterklaasintocht

Dit item is verlopen op 13-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor de Sinterklaasintocht in het centrum van Ermelo op 16 november 2019 van 13.30 tot 16.30 uur. Tevens is voor dit evenement een ontheffing van geluid verleend,       volgens artikel 4:6 van de APV.

Publicatiedatum: 02-10-2019
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester , Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd. 

Verzenddatum: 26-09-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851NT
Einde bezwaartermijn: 07-11-2019