HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Melding sloop/asbest  |  Retiefstraat 45

Retiefstraat 45

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Voor het verwijderen van asbest uit een woning. 

Publicatiedatum: 29-07-2020
Soort bekendmaking: Meldingen
Verzenddatum: 13-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851AA45