HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Melding sloop/asbest  |  Retiefstraat 140

Retiefstraat 140

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het verwijderen van asbest uit een woning.

Publicatiedatum: 05-02-2020
Soort bekendmaking: Meldingen
Verzenddatum: 22-01-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851AP