HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Ontheffing overige geluidshinder  |  Restwerkzaamheden aan het spoor

Restwerkzaamheden aan het spoor

Dit item is verlopen op 20-03-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Bij besluit van 7 februari 2019 is een ontheffing overige geluidshinder afgeven, zoals bedoeld in artikel 4:6 van de Algemeen Plaatselijke Verordening Ermelo. De ontheffing geldt voor het uitvoeren van restwerkzaamheden aan het spoor, door Strukton Rail, Westkanaaldijk 2, 3542 DA Utrecht, in opdracht van ProRail, vanaf de spoorwegovergang Nijkerkerstraat (N789) in Putten tot Groene Laantje in Nunspeet, in de periode van 25 maart t/m 16 april 2019.

Publicatiedatum: 13-02-2019
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 07-02-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo
Einde bezwaartermijn: 21-03-2019