HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning, aanvraag  |  Regentesselaan 6

Regentesselaan 6

Dit item is verlopen op 11-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het kappen van 1 eik. 

Publicatiedatum: 30-10-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

U kunt de aanvragen inzien bij de afdeling Publiekszaken. Maak hiervoor een afspraak via www.ermelo.nl/afspraak of bel (0341) 56 73 21.

Bekendmaking heeft betrekking op: 3851RR6