HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Mededeling  |  Putterweg 232

Putterweg 232

Dit item is verlopen op 02-01-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

een verzoek vooroverleg aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning, is in behandeling.

Publicatiedatum: 21-11-2018
Soort bekendmaking: Mededelingen
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851VG