HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Overig  |  Programmabegroting 2020-2023

Programmabegroting 2020-2023

Dit item is verlopen op 13-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Programmabegroting 2020-2023 vervaardigd en aangeboden aan de raad.

Deze Programmabegroting 2020-2023 is de begroting van de gemeenteraad en moet door de raad worden vastgesteld. De begroting geeft de plannen en de daarbij behorende middelen voor de komende jaren weer. Na vaststelling door de raad zal het college van b&w in 2020 de uitvoering ter hand nemen.

U kunt deze Programmabegroting 2020-2023 vanaf heden inzien. De Programmabegroting 2020-2023 is gepubliceerd op de gemeentelijke website www.ermelo.nl (onder het onderdeel Bestuur & organisatie, Financiƫn, Lean Planning en Control) of direct ermelo.tlpc.nl/viewers.

Publicatiedatum: 02-10-2019
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

Naar verwachting zal de behandeling plaatsvinden op 16 oktober 2019 Beeldvormende bespreking Raad, 30 oktober 2019 Oordeelsvormende bespreking Raad en 13 november 2019 Behandeling in Raad (vaststelling).

Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo