HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning, aanvraag  |  Prins Hendriklaan ongenummerd (nabij nummer 36)

Prins Hendriklaan ongenummerd (nabij nummer 36)

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het kappen van 4 eiken, 2 vliegdennen en 1 beuk.

Publicatiedatum: 29-04-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

U kunt de aanvragen opvragen bij de afdeling Publiekszaken via het telefoonnummer (0341) 56 73 21.

Bekendmaking heeft betrekking op: 3851RX