HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Verkeersbesluit  |  Prins Hendriklaan, Máximalaan en Alexanderlaan

Prins Hendriklaan, Máximalaan en Alexanderlaan

Dit item is verlopen op 04-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om de Prins Hendriklaan, Máximalaan en Alexanderlaan door middel van het verwijderen van de aanwezige blokkades en het plaatsen van bebording open te stellen voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van vrachtauto’s.

Dit besluit kunt u raadplegen in de elektronische Staatscourant op www.officielebekendmakingen.nl.

Publicatiedatum: 23-09-2019
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit
Toelichting:

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door een ieder tegen dit ontwerp besluit een zienswijze worden ingediend voor 30 oktober 2019. Deze zienswijze dient gemotiveerd te zijn en te worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM  ERMELO.

Verzenddatum: 23-09-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo
Einde bezwaartermijn: 30-10-2019