HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Mededeling  |  Postweg ongenummerd (nabij nummer 50)

Postweg ongenummerd (nabij nummer 50)

Dit item is verlopen op 13-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

De gemeente heeft positief gereageerd op de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een uitkijktoren.

Publicatiedatum: 02-01-2019
Soort bekendmaking: Mededelingen
Bekendmaking heeft betrekking op: 3852PK