HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Verkeersbesluit  |  Parkeerterrein De Verbinding fase 3

Parkeerterrein De Verbinding fase 3

Dit item is verlopen op 01-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om een blauwe zone in te stellen voor het parkeerterrein van de Verbinding fase 3. Het betreft een blauwe zone van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 19.00 uur met een parkeerduur van 1½ uur.

Het conceptbesluit ligt ter inzage. Om dit besluit in te kunnen zien kunt u een afspraak maken met afdeling publiekszaken of het verkeersbesluit raadplegen in de elektronische Staatscourant op www.officielebekendmakingen.nl.

Tot zes weken na datum van publicatie in de elektronische Staatscourant kunnen belanghebbenden hun zienswijze schriftelijk kenbaar maken.

Publicatiedatum: 20-11-2019
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit
Toelichting:

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door een ieder tegen dit ontwerp besluit een zienswijze worden ingediend binnen zes weken na de datum van de bekendmaking van dit ontwerp besluit. Deze zienswijze dient gemotiveerd te zijn en te worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM  ERMELO.

Verzenddatum: 20-11-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo