HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Verkeersbesluit  |  Parkeerplaatsen elektrische auto's

Parkeerplaatsen elektrische auto's

Dit item is verlopen op 15-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Burgemeester en wethouders hebben besloten om aan de Burgemeester van Oordstraat ter hoogte van huisnummer 26, 2 parkeerplaatsen in te stellen met als specifiek doel het opladen van elektrische auto’s. De parkeerplaatsen wordt aangeduid door middel van het bord E4 en een onderbord met de tekst ‘uitsluitend voor het opladen van elektrische voertuigen’.

Het besluit ligt ter inzage. Om dit besluit in te kunnen zien kunt u een afspraak maken of het verkeersbesluit raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl.

Publicatiedatum: 04-12-2019
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit
Toelichting:

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een ieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na dagtekening van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen bij ons college.

Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Verzenddatum: 04-12-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851JT
Einde bezwaartermijn: 15-01-2020