HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Drank- en horecavergunning  |  Palmbosweg 20A

Palmbosweg 20A

Dit item is verlopen op 19-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Drank- en Horecavergunning verleend aan het horecabedrijf Bellini’s Pizza & Pasta.

Publicatiedatum: 08-05-2019
Soort bekendmaking: Drank- en Horecavergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester , Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd. 

Verzenddatum: 02-05-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3853LB
Einde bezwaartermijn: 13-06-2019