HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Verkeersbesluit  |  Oude Telgterweg

Oude Telgterweg

Dit item is verlopen op 12-12-2018.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om op de Oude Telgterweg een verbod om stil te staan (wegvak Heidelaan/Steynlaan –spoorwegovergang) en een parkeerschijfzone op de vrachtwagenparkeerplaats Oude Telgterweg/Kerkdennen in te stellen.

Het conceptbesluit ligt ter inzage. Om dit besluit in te kunnen zien kunt u een afspraak maken met afdeling publiekszaken of het verkeersbesluit raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl

Publicatiedatum: 31-10-2018
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit
Toelichting:

Tot zes weken na datum van publicatie kunnen belanghebbenden hun zienswijze schriftelijk kenbaar maken. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door een ieder tegen dit ontwerp besluit een zienswijze worden ingediend binnen zes weken na de datum van de bekendmaking van dit ontwerp besluit. Deze zienswijze dient gemotiveerd te zijn en te worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo.

Bekendmaking heeft betrekking op: 3851