HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning, aanvraag  |  Oude Telgterweg ongenummerd (nabij nummer 243)

Oude Telgterweg ongenummerd (nabij nummer 243)

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Voor het bouwen van een woning. 

Publicatiedatum: 15-07-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

Voor meer informatie over de aanvragen kunt u terecht bij de afdeling Publiekszaken. Bel hiervoor naar 0341 - 56 73 21. U kunt via ons digitale formulier een verzoek doen een bouwtekening of bouwplan in te zien.

Verzenddatum: 09-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 3853PG