HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Mededeling  |  Oude Telgterweg 135

Oude Telgterweg 135

Dit item is verlopen op 26-12-2018.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

een verzoek vooroverleg aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur en het plaatsen van een overkapping en erfafscheiding, is in behandeling.

Publicatiedatum: 14-11-2018
Soort bekendmaking: Mededelingen
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851EB