HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning, intrekken aanvraag (op verzoek aanvrager)  |  Oude Nijkerkerweg mast nr. 26

Oude Nijkerkerweg mast nr. 26

Dit item is verlopen op 26-12-2018.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het plaatsen van lichtmastreclame.

Publicatiedatum: 14-11-2018
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: 3853BN