HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning, aanvraag  |  Oude Nijkerkerweg 117

Oude Nijkerkerweg 117

Dit item is verlopen op 01-04-2020.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het oprichten van een calamiteitenruimte (milieuneutraal wijzigen) en het kappen van een eik. 

Publicatiedatum: 19-02-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

U kunt de aanvragen inzien bij de afdeling Publiekszaken. Maak hiervoor een afspraak via www.ermelo.nl/afspraak of bel (0341) 56 73 21.

Bekendmaking heeft betrekking op: 3853JL