HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Verordeningen en reglementen  |  Organisatieverordening gemeenteraad Ermelo 2015

Organisatieverordening gemeenteraad Ermelo 2015

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Door de nieuwe vergaderstructuur van de gemeenteraad zijn er meerdere vergaderingen tegelijk. Dit betekent dat er per fractie meerdere raadsleden en fractievertegenwoordigers tegelijk nodig zijn om bij de vergadering aanwezig te kunnen zijn. De gemeenteraad heeft daarom op 8 januari 2020 besloten het maximaal aantal te benoemen fractievertegenwoordigers per fractie te verhogen naar drie. De organisatieverordening van de gemeenteraad Ermelo is hierop aangepast.  

Publicatiedatum: 04-03-2020
Soort bekendmaking: Verordeningen en Reglementen
Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo