HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Verordeningen en reglementen  |  Organisatieverordening gemeenteraad Ermelo 2015

Organisatieverordening gemeenteraad Ermelo 2015

Dit item is verlopen op 04-02-2020.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Artikel 10 van de Organisatieverordening wordt gewijzigd en treedt in werking op het moment van de inwerkingtreding van de Wnra en de gewijzigde artikelen van de Gemeentewet.

Publicatiedatum: 24-12-2019
Soort bekendmaking: Verordeningen en Reglementen
Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo