HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Verordeningen en reglementen  |  Organisatieverordening gemeenteraad Ermelo 2015

Organisatieverordening gemeenteraad Ermelo 2015

Dit item is verlopen op 28-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Op 4 juli 2019 heeft de gemeenteraad van Ermelo besloten de eisen voor fractievertegenwoordigers aan te passen. Fractievertegenwoordigers hoeven sinds 4 juli 2019 niet meer op de kandidatenlijst van de betreffende partij te hebben gestaan bij de laatste verkiezingen. Vanwege dit besluit is de Organisatieverordening van de gemeenteraad aangepast.

Publicatiedatum: 17-07-2019
Soort bekendmaking: Verordeningen en Reglementen
Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo