HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Bestemmingsplan  |  Ontwerp bestemmingsplan Oranjepark

Ontwerp bestemmingsplan Oranjepark

Dit item is verlopen op 10-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders maakt, op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 28 februari 2019 tot en met 11 april 2019 het ontwerpbesluit met het ontwerpbestemmingsplan Oranjepark en de daarbij behorende stukken, voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis. De Crisis en herstelwet is van toepassing op dit plan op grond van artikel 11, lid 1. U kunt deze stukken digitaal raadplegen via www.ermelo.nl/bestemmingsplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl (RO-Online) met identificatienummer NL.IMRO.0233.BPoranjepark-0301. Het is ook mogelijk hiervoor een afspraak met de afdeling Publiekszaken te maken via www.ermelo.nl of telefonisch op (0341) 56 73 21.

Het bestemmingsplan biedt een juridisch planologisch kader voor het herontwikkelen van het voormalige terrein van de Rehoboth, Dillenburg en Oranjepark tot een omgeving met (zorg)woningen, een gezondscentrum en een buurtkamer, ingepast in een parkachtige omgeving. De ontwikkeling wordt gerealiseerd volgens het Liebenau-principe, een concept waarbij meergeneratie buurten en sociale samenhang centraal staan. Het plangebied is gelegen aan de Julianalaan, tussen de Dennenlaan, Sparrenlaan, Prinsesselaan en Wilhelminalaan te Ermelo.

Publicatiedatum: 27-02-2019
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Toelichting:

Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder bij de gemeenteraad,  Postbus 500, 3850 AM Ermelo, schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken. U kunt ook met DigiD een zienswijze indienen via www.ermelo.nl/zienswijze.

Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo