HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Overig  |  Ontheffing kampeerverbod en ontheffing stookverbod

Ontheffing kampeerverbod en ontheffing stookverbod

Dit item is verlopen op 16-01-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

verleend aan “Zwerfgroep” NTKC, voor het houden van een houtvuurkamp op zaterdag 19 en zondag 20 januari 2019, op een weiland bij de boerderij gevestigd aan de Jhr. Dr. C. J. Sandbergweg 68.

Publicatiedatum: 05-12-2018
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 28-11-2018
Bekendmaking heeft betrekking op: 3852PV
Einde bezwaartermijn: 09-01-2019