HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Verklaring van geen bezwaar ontheffing Wegenverkeerswet  |  Omloop van het Oosten (kaartleesrit met klassieke auto's)

Omloop van het Oosten (kaartleesrit met klassieke auto's)

Dit item is verlopen op 08-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het houden van de Omloop van het Oosten (kaartleesrit met klassieke auto’s) op 11 januari 2020.

Publicatiedatum: 27-11-2019
Soort bekendmaking: Overig
Verzenddatum: 19-11-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3852NV, 3852NR
Einde bezwaartermijn: 11-01-2020