HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Melding klein evenement, geaccepteerd  |  Nijkerkerweg 95

Nijkerkerweg 95

Dit item is verlopen op 26-02-2020.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het Winterfeest Horst en Telgt op 31 januari 2020 van 18.00 tot 23.00 uur. Ook is voor dit evenement een ontheffing van artikel 35 van de Drank- en Horecawet en een ontheffing op grond van artikel 4:6 van de APV verleend.

Publicatiedatum: 15-01-2020
Soort bekendmaking: Meldingen
Bekendmaking heeft betrekking op: 3853NV