Nijkerkerweg 65

Dit item is verlopen op 13-03-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het realiseren van een zonneveld. Het gaat hier om een uitgebreide procedure in verband met het afwijken van het geldende bestemmingsplan. Op basis van de voor dit project  opgestelde ruimtelijke onderbouwing heeft de raad van de gemeente Ermelo het realiseren van een zonneveld geplaatst op de Lijst van categorie├źn van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in de Wabo nodig is. 

Publicatiedatum: 30-01-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

Dit besluit wordt voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De aanvraag, de ontwerp omgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van 31 januari 2019 gedurende 6 weken ter inzage bij het de afdeling Publiekszaken. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk dan wel mondeling zijn of haar zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo. Informatie: afdeling Publiekszaken, telefoon (0341) 56 72 32.

Bekendmaking heeft betrekking op: 3853NV