HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning, aanvraag  |  Nijkerkerweg 65

Nijkerkerweg 65

Dit item is verlopen op 19-12-2018.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het realiseren van een zonneveld (uitgebreide procedure).

Publicatiedatum: 07-11-2018
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

U kunt de aanvragen inzien bij de afdeling Publiekszaken. Maak hiervoor een afspraak via www.ermelo.nl/afspraak of bel (0341) 56 73 21.

Bekendmaking heeft betrekking op: 3853NV