HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Melding Activiteitenbesluit  |  Navobi B.V., Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 5-7

Navobi B.V., Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 5-7

Dit item is verlopen op 31-07-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het aanpassen/ vergroten vergund kantoor/ laboratorium. Het productieproces wijzigt niet, derhalve is deze melding milieuneutraal.

Publicatiedatum: 19-06-2019
Soort bekendmaking: Meldingen
Bekendmaking heeft betrekking op: 3952PT