HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning, kennisgeving aanvraag  |  Leuvenumseweg 88, Legerplaats Ermelo

Leuvenumseweg 88, Legerplaats Ermelo

Dit item is verlopen op 19-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Kennisgeving aanvraag
Reguliere voorbereidingsprocedure
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, heeft ontvangen.

Inrichting           : 26H23 - Legerplaats Ermelo 
Locatie : Leuvenumseweg 88, 3852 AV Ermelo
Activiteit : Bouwen
Voor : Aanpassen brandcompartimentering gebouw 505
Aanvraagdatum : 1 mei 2019
Zaaknummer : 2019/0575
Publicatiedatum: 08-05-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat de minister een besluit heeft genomen, wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaar kenbaar te maken.

Neem voor meer informatie contact op met Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) via (088) 489 00 00 en www.ilent.nl/contact

Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo