HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Verordeningen en reglementen  |  Leidraad invordering 2020

Leidraad invordering 2020

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Op 4 februari 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders de beleidsregel Leidraad invordering 2020  vastgesteld.

    

Publicatiedatum: 12-02-2020
Soort bekendmaking: Verordeningen en Reglementen
Toelichting:

De beleidsregel treedt in werking met ingang van  1 januari 2020 en is te raadplegen via www.overheid.nl en www.ermelo.nl/verordeningen.

Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo