HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Overig  |  Leemkuul 2 tot en met 36 (rectificatie)

Leemkuul 2 tot en met 36 (rectificatie)

Dit item is verlopen op 06-03-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Rectificatie van de publicatie van 16 januari 2019: het intrekken van de huisnummers Leemkuul 2 tot en met 36 met postcode 3853 SK en het toekennen van de huisnummers Leemkuul 2 tot en met 36 met postcode 3853 SL. 

Publicatiedatum: 23-01-2019
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd. 

Verzenddatum: 17-01-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3853SL
Einde bezwaartermijn: 28-02-2019