HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Evenementenvergunning, verleend  |  Last Man Standing

Last Man Standing

Dit item is verlopen op 05-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor de Last Man Standing op zaterdag 22 juni 2019 van 10.00 tot 19.00 uur aan de Palmbosweg 36. Het evenement wordt georganiseerd door I Care Producties, in samenwerking met Stichting MIND, om geld in te zamelen voor hulp aan jongeren met psychische problemen. Tevens is voor dit evenement een ontheffing van geluid verleend, volgens artikel 4:6 van de APV. 

Publicatiedatum: 24-04-2019
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd. 

Verzenddatum: 12-04-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3853LB
Einde bezwaartermijn: 24-05-2019