HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Mededeling  |  Koningsweg 9

Koningsweg 9

Dit item is verlopen op 19-12-2018.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

een verzoek vooroverleg aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van 2 bijgebouwen, is in behandeling.

Publicatiedatum: 07-11-2018
Soort bekendmaking: Mededelingen
Bekendmaking heeft betrekking op: 3852NB