HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Evenementenvergunning, verleend  |  Kofferbakverkoop

Kofferbakverkoop

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor een kofferbakverkoop aan de Herderlaan op het parkeerterrein t.o. Boni/De Zaak van Ermelo op 23 mei 2020, 27 juni 2020, 25 juli 2020, 22 augustus 2020 en 26 september 2020 van 07:00 tot 16:00 uur.

Publicatiedatum: 29-01-2020
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd. 

Verzenddatum: 22-01-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851BD
Einde bezwaartermijn: 04-03-2020